Materiał Partnera

Kogo dotyczy pozwolenie zintegrowane?

Kogo dotyczy pozwolenie zintegrowane?

Środowisko naturalne jest zagrożone przez oddziaływania pojawiające się w związku z pracą różnych instalacji przemysłowych. Obowiązujące przepisy zawierają wiele przepisów, których celem jest poprawa sytuacji w tym zakresie. Planowanie inwestycji oznacza dziś konieczność stosowania rozwiązań, które zmniejszą wywieraną na przyrodę i klimat presję oraz zapobiegną powstawaniu szkód. Oznacza to m.in. konieczność uzyskania specjalnych zgód i pozwoleń.

Kiedy trzeba wystąpić o pozwolenie zintegrowane?

Wpływ na stan środowiska naturalnego wynikający z działalności przemysłowej może być różny i jest ściśle związany z jej rodzajem, a przede wszystkim wykorzystywanymi technologiami. W sytuacji, gdy będą one potencjalnym zagrożeniem dla przyrody i klimatu, inwestor ma obowiązek wystąpienia o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Okaże się ono konieczne w przypadku produkcji i obróbki metali – w grę wchodzi tu m.in. produkcja surówki żelaza lub stali, a także odlewanie stali lub innych stopów żelaza. Jest niezbędne, gdy planowana jest budowa instalacji, która ma służyć do wytwarzania energii i paliw np. przez upłynnianie albo zagazowywanie węgla. Jest nieodzowne wówczas, kiedy powstać mają urządzenia dla przemysłu mineralnego – może to być produkcja szkła lub klinkieru cementowego. Pozwolenie zintegrowane jest wymagane przy inwestycjach związanych z tworzeniem instalacji do gospodarki odpadami, choćby ich obróbki fizyko-chemicznej lub biologicznej. Należy o nie wystąpić, jeżeli inwestycja dotyczy przemysłu chemicznego i produkcji środków ochrony roślin albo barwników oraz pigmentów. Uzyskanie pozwolenia jest obowiązkowe także przy innych typach działalności – uboju zwierząt, garbowaniu skór, przetwórstwie mleka i chowie zwierząt, a ponadto ich utylizacji. Musi być też wydane dla oczyszczania ścieków innych niż komunalne, jak również produkcji papierniczej.

Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?

Obowiązek otrzymania pozwolenia zintegrowanego, które jest też określane skrótem IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), jest uzależniony od przewidywanej wielkości produkcji. Musi je uzyskać firma, która ma tytuł prawny do instalacji istniejącej albo planowanej, a także prowadząca instalację lub jej część. Wnioski o IPPC składa się do starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu. Przy części inwestycji właściwy będzie urząd marszałkowski. Jest tak m.in. w przypadku budowy stacji demontażu pojazdów czy produkcji nawozów mineralnych. Jeżeli inwestycja ma być ulokowana na terenach zamkniętych np. terenach kolejowych, wniosek jest kierowany do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Firmą pomagającą w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji jest EKOLAB, zajmująca się badaniami środowiskowymi w różnych obszarach i posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 869.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję